Sơn nhà nhân công

Thợ sơn nhà Hà Nội cung cấp nhân công sơn nhà, thợ làm nhân công tính theo m2, giá sơn lại nhà cũ và sơn nhà mới là khác nhau

  • Nhân công sơn lại nhà là 10.000 đ/m2
  • Nhân công sơn nhà mới là 12.000 – 15.000 đ/m2

Khi thợ làm nhân công sơn nhà thì chủ nhà mua sơn, vật liệu sơn, bột bả… còn thợ chỉ làm công thôi ạ